Informationsbrev om databeskyttelse

 Vi vil gerne oplyse dig om, at vi behandler din e-mailadresse, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Behandlingen finder sted med henblik på reklame og markedsundersøgelser. Ved automatisk afsendelse videregives din e-mailadresse til vores tjenesteudbyder Episerver Campaign. Valmano GmbH behandler personoplysningerne på grundlag af dit samtykke (artikel 6 afs. 1 a i GDPR). Dine data indsamles, i forbindelse med du giver dem til os. Dataene, der er gemt af dig til marketingformål, vil kun være i vores varetægt, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring eller formålet med datalagringen ikke længere er gældende.

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til indsigt om information, til rettelse, til sletning, til begrænsning af behandling, til dataportabilitet, til indsigelse og til tilbagekaldelse af databeskyttelsessamtykket. Databehandlingen er lovlig indtil tilbagekaldelsestidspunktet. Disse rettigheder i henhold til artikel 15 til 18 i GDPR kan gøres gældende over for Valmano GmbH på følgende adresse.

Valmano GmbH

Datenschutz

Kabeler Straße 4

58099 Hagen

E-mail: datenschutz@valmano.de

Valmano GmbHs databeskyttelsesansvarlige kan også kontaktes på ovenstående adresse og e-mail.

 

Hvis du vil vide, hvilke data Valmano GmbH har lagret om dig, og til hvem samt hvilke data der er blevet overført, oplyser Valmano GmbH dig gerne om dette. Du kan gratis anmode om en såkaldt selvoplysning. Du bedes tage højde for, at databeskyttelseslovgivningen forbyder Valmano GmbH i at udlevere oplysninger over telefonen. Dette skyldes, at det over telefonen ikke er muligt at foretage en entydig identifikation af, hvem du er. Med henblik på at undgå misbrug fra tredjepart kræver Valmano GmbH følgende oplysninger fra dig: Efternavn (evt. fødenavn), fornavn(e), fødselsdato, nuværende adresse (gade, husnummer, postnummer og by). I henhold til artikel 21 afs. 1 i GDPR kan der på ovenstående adresse gøres indsigelse mod databehandling af årsager, der skyldes den pågældende persons særlige situation.

Hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af ​​dine personoplysninger er ulovlig, har du ret til at kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dette. Du kan kontakte de databeskyttelsesretlige tilsynsmyndigheder, der hvor du har bopæl, eller den tilsvarende myndighed i Berlin, hvilket er den forbundsstat, hvor Valmano GmbH har sit hovedkvarter.