★ Stort udvalg fra kendte mærker ★ Professionel kundeservice

Oplysninger om håndtering af defekte elektroniske produkter

Bedste kunde! Som kunde hos os har du mulighed for at returnere dine ødelagte elektriske og elektroniske produkter til os, når du køber et nyt, tilsvarende produkt hos os. Du kan også fortsat aflevere brugt elektronik på genbrugstationer eller andre indsamlingssteder. Læs mere om producentansvar, og hvordan elektroniske produkter genanvendes, på el-retur.dk.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående “overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning


Bedste kunde! Som kunde hos os har du mulighed for at returnere dine ødelagte elektriske og elektroniske produkter til os, når du køber et nyt, tilsvarende produkt hos os. Du kan også fortsat aflevere brugt elektronik på genbrugstationer eller andre indsamlingssteder. Læs mere om producentansvar, og hvordan elektroniske produkter genanvendes, på el-retur.dk.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående “overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning


,