Vores generelle handelsbetingelser og kundeoplysninger

I. Generelle handelsbetingelser

for online-varebestillinger pr.: 22.05.2024

 • § 1 Gyldighedsområde og udbyderens identifikationsoplysninger
 • § 2 Indgåelse af aftale
 • § 3 Individuelt udformede varer
 • § 4 Databeskyttelse
 • § 5 Forbrugerens fortrydelsesret
 • § 6 Levering af varen
 • § 7 Betaling, forfaldsdato, ejendomsforbehold
 • § 8 Garanti
 • § 9 Skadeserstatning
 • § 10 Batteriregel
 • § 11 Lovvalg, betalingssted, værneting
 • § 12 Andet

II. Kundeoplysninger

 • 1. Sælgerens identitet
 • 2. Oplysninger om aftalens indgåelse
 • 3. Aftalesprog, lagring af aftaletekst
 • 4. Adfærdskodekser
 • 5. Væsentlige kendetegn ved varen eller tjenesteydelsen
 • 6. Priser og betalingsmetoder
 • 7. Leveringsbetingelser
 • 8. Lovpligtig garanti

§ 1 - Gyldighedsomfang og udbyderens identifikationsoplysninger

 1. I forbindelse med online varebestilling via webstedet www.valmano.dk gælder udelukkende følgende generelle forretningsbetingelser for

 

VALMANO GmbH, Kabeler Straße 4, 58099 Hagen, Tyskland
E-mail:  kundeservice [at] valmano.dk
Virksomhedsregistrering ved retten i: Hagen, HRB 12758, CVR-nummer i henhold til § 27 a i den tyske momslov: momsregistreringsnummer DE815430111
Direktører: 
Michael Berghoff, Dr. Gunnar Binder, Massimo Carraro


Medmindre andet er aftalt, gøres der indsigelse mod inddragelse af dine anvendte egne vilkår og betingelser.

 1. Forbruger i henhold til nedenstående bestemmelser er alle fysiske personer, som indgår en købsaftale med formål, som hverken kan henføres til dennes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En virksomhed er alle naturlige eller juridiske personer eller et retsgyldigt personselskab, som ved indgåelse af en købsaftale udøver sin selvstændige eller erhvervsmæssige virksomhed.
 2. Den til enhver tid gyldige udgave af disse handelsbetingelser gælder.
 3. Priserne på bestillingstidspunktet er gældende. Kampagnetilbud i vores onlinebutik kan være underlagt tids- eller mængdemæssigt begrænsninger. Oplysningerne fremgår af produktbeskrivelsen.

 

§ 2 - Indgåelse af aftalen

 1. Aftalen vedrører salg af varer. Vores tilbud på ure, smykker og andre varer på internettet er ikke bindende, og de er heller ikke et bindende tilbud om indgåelse af en aftale.
 2. Du kan afgive et bindende købstilbud (bestilling) i systemet, der håndterer den online indkøbskurv. Du foretager bestilling i vores onlinebutik ved at gennemføre følgende trin:
  1. Du lægger varen i indkøbskurven ved at klikke på knappen "Læg i indkøbskurv". Denne handling forpligter dig ikke til at købe varen.
  2. Alle varerne, der er lagt i indkøbskurven, kan du gennemse ved at klikke på symbolet Indkøbstaske på navigationslinjen. Her kan du til enhver tid foretage ændringer.
  3. Hvis du gerne vil købe varen i indkøbskurven, så klik på knappen "Gå til kassen". Derved føres du til bestillingsproceduren, der består af 3 trin. I første trin skal du indtaste dine personoplysninger og adresse. I andet trin vælger du dine forsendelsesoplysninger og en betalingsmetode. I tredje trin får du vist en bestillingsoversigt med overblik over alle oplysninger om din planlagte bestilling (herunder faktura- og leveringsadresse, produkt, pris, mængde, betalingsmetode). Her bliver du bedt om at bekræfte, at indtastningerne er korrekte. Her kan du også korrigere eller ændre bestillingsoplysningerne ved at klikke på "Rediger".
  4. Hvis du ved at klikke på de pågældende integrerede knapper i onlinebutikkens system anvender straks-betalingssystemet "PayPal-Express" eller "Amazon Pay", bliver du ført videre til PayPals eller Amazons log-ind side. Efter vellykket registrering vises dine adresse- og kontooplysninger, der er registreret hos PayPal. Ved hjælp af knappen "Videre" bliver du ført tilbage til vores onlinebutik og til siden med bestillingsoversigten. Efter vellykket registrering vises dine adresse- og kontooplysninger, der er registreret hos Amazon. Ved hjælp af knappen "Videre til bestillingsoversigt" bliver du ført til siden med bestillingsoversigten. Før afsendelse af bestillingen har du her mulighed for endnu en gang at kontrollere alle oplysninger, at ændre dem (også med browserens funktion "tilbage") eller at afbryde købet.
  5. Ved at klikke på knappen "Bestil sikkert nu" afgiver du et bindende ordre hos os. Derved indgår du en købsaftale med os.

Oplysninger om tidspunktet for indgåelse af aftalen kan du finde i det pågældende afsnit i de generelle forretningsbetingelser. Flere oplysninger om bestillingsproceduren findes på vores tjenestesider.
Hvis du vælger betalingsmetoderne kreditkort og PayPal bliver du ved afslutningen af bestillingsproceduren ført videre til den pågældende tjenesteudbyder for at gennemføre betalingsproceduren der.

 1. Efter afsendelse af bestillingen, tilsender vi dig en e-mail, som bekræfter vores modtagelse af bestillingen, og som indeholder alle oplysninger om denne (modtagelsesbekræftelse). Denne modtagelsesbekræftelse er ikke en godkendelse af din ordre. Den har kun til formål at informere dig om vores modtagelse af bestillingen. Vi kan godkende din bestilling via afsendelse af en forsendelsesbekræftelse via e-mail eller via levering af den bestilte vare inden for fem dage.

Vi gemmer aftaleteksten og sender dig bestillingsoplysningerne via e-mail. Du kan til enhver tid få vist de generelle forretningsbetingelser i (generelle forretningsbetingelser). Hvis du har en kundekonto, kan du få vist bestillingsoplysningerne på kontoen. Af sikkerhedsmæssige årsager er bestillingsoplysningerne ikke længere tilgængelige via internettet for brugere, der ikke er tilmeldte.

 

§ 3 - Individuelt udformede varer

 1. Før indgåelse af aftalen, skal du stille de oplysninger eller tekster til rådighed for os, som er egnede til og nødvendige for den kundetilpassede udformning af varen.
 2. Du forpligter dig til ikke at videregive data, hvis indhold krænker tredjepart (særligt ophavsret, rettigheder til navne, varemærkerettigheder) eller strider mod gældende lovgivning. Du fritager os udtrykkeligt fra alle krav fra tredjepart, som gøres gældende i denne sammenhæng. Dette omfatter også omkostninger til den nødvendige advokatbistand i denne forbindelse.
 3. Vi undersøger ikke de tilsendte datas indholdsmæssige rigtighed og hæfter ikke for fejl på dette punkt.
 4. Bytning af kundetilpassede varer er udelukket.

 

§ 4 - Databeskyttelse

I vores fortrolighedspolitik på www.valmano.dk kan du finde uddybende oplysninger om databeskyttelse samt type, omfang og formål med vores indsamling og anvendelse af personoplysninger.

 

§ 5 - Forbrugerens fortrydelsesret

(Forbrugere har en lovbestemt fortrydelsesret). Forbrugere er alle naturlige personer, som indgår en købsaftale, som i overvejende grad hverken kan henføres til dennes erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed.

Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive en årsag.

Fortrydelsereten er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, (i) har taget varerne i besiddelse, hvis du har bestilt en eller flere varer som en del af en enkelt ordre, og disse leveres som en enhed, eller (ii) har taget de sidste varer i besiddelse, hvis du har bestilt flere varer som en del af en enkelt ordre, og disse leveres separat.

Efter udløbet af den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage tilbyder vi muligheden for, at du kan udøve returretten i yderligere 16 dage. Den lovbestemte fortrydelsesret består uafhængigt af, og begrænses ikke af denne ret.

Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal du kontakte os

VALMANO GmbH

Kabeler Straße 4
58099 Hagen
Tyskland


E-mail: kundeservice [at] valmano.dk 

ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) vedrørende din beslutning om at fortryde denne aftale. Til dette formål kan du bruge standardfortrydelsesformularen, der er vedhæftet. Dette er dog ikke obligatorisk.


For at fortrydelsesfristen anses for at være overholdt er det tilstrækkeligt, at du inden fortrydelsesfristens udløb fremsender meddelelsen om, at du vil udøve din fortrydelsesret.

Konsekvenser forbundet med fortrydelsen

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne købsaftale, skal vi straks og senest inden for 14 dage fra dagen, hvor vi modtog meddelelsen om din ophævelse af denne købskontrakt, tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er forbundet med valget af en anden type levering end den af os mindst bekostelige standardlevering). Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig, anvender vi i forbindelse med denne tilbagebetaling de samme betalingsmidler, som du anvendte ved den oprindelige transaktion. Der pålægges ingen gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan modsætte os at foretage tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du allerede har afsendt varerne, alt efter hvilket tidspunkt, der indtræder først.

Tilsendelse af varerne skal ske straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor du oplyste os om ophævelsen af denne købskontrakt. Varerne skal sendes til os eller til

VALMANO Retourenservice
CHR Logistik und Service GmbH, Meesmannstr. 103 – 105, 44807 Bochum, Germany
 

skal returneres eller afleveres. Fristen betragtes som overholdt, hvis du afsender varerne inden fristen på 14 dage udløber. Du er ansvarlig for de direkte returomkostninger ved returnering af varerne på 79,00 kr. VALMANO GmbH kan modregne disse omkostninger i eventuelle tilbagebetalinger. Tilbagebetaling af købsprisen sker via den betalingsmetode, som blev valgt ved bestillingen.


Enhver form for værdiforringelse af varerne skal kun erlægges, såfremt denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendig med henblik på at bekræfte varens type, egenskaber og funktionalitet.
 

Bortfald af fortrydelsesretten

Såfremt parterne ikke har aftalt andet, gælder fortrydelsesretten ikke i forbindelse med følgende aftaler: Aftaler om levering af varer, som ikke er produceret på forhånd, og hvor et individuelt tilvalg eller en beslutning er en forudsætning for produktion af varen eller den entydigt er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.

Afslutning af vejledning om fortrydelsesret

 

§ 6 -Levering af varen

 1. VALMANO GmbH leverer til leveringsadresser i Danmark.
 2. I forbindelse med forsendelse til Danmark pålægger VALMANO GmbH et beløb på 79,00 kr. (inkl. lovpligtig moms), hvilket udgør forsendelsesomkostninger.
 3. Såfremt en anden tidsfrist ikke er angivet i produktbeskrivelsen, leveres varen i Danmark via DHL Weltpaket inden for 4-6 dage efter modtagelse af aftalebekræftelsen. Vær opmærksom på, at der ikke leveres på søn- og helligdage. Hvis du har bestilt varer med forskellige leveringstidspunkter, sender vi varerne i forskellige delforsendelser.
 4. Vær opmærksom på, at helligdage ikke er ens i alle tyske delstater og tjenesteydelserne i de forskellige delstater leveres derfor ikke. Dette forekommer f.eks. i Bayern. De ovennævnte særlige forhold i forbindelse med helligdage gælder for officielle helligdage i de delstater, hvor tjenesteyderen medvirker til gennemførelsen af en bestilling.
 5. Er leveringen forsinket giver vi dig omgående besked.
 6. I tilfælde af at den bestilte vare ikke er til rådighed, forbeholder vi os ret til ikke at foretage nogen levering. I dette tilfælde giver vi dig straks besked, og allerede modtagne betalinger tilbagebetales straks.

 

§ 7 - Betaling, forfaldsdato, ejendomsforbehold

 1. Købsprisen forfalder samtidig med leveringens fuldførelse.
 2. Ved levering i Danmark har du følgende betalingsmuligheder:
  • Registrerede, og ikke registrerede kunder kan benytte sig af betalingsmetoden Amazon Pay. Debiteringen af din konto sker efter afslutning af bestillingen.
  • Registrerede, og ikke registrerede kunder kan betale med kreditkort. Debitering af kreditkortet sker samme dag, som varen sendes.
  • Registrerede, og ikke registrerede kunder kan benytte sig af betalingsmetoderne PayPal og PayPal Express. Debitering af din konto finder sted, når bestillingen er afsluttet i onlinebutikken.
  • Der kan kun indløses en rabat pr. bestilling. Ved fuld returnering eller annullering bortfalder bonussen fra en rabatkode, som ikke er erhvervet gennem køb. Rabatkampagner og kunderabatter gælder kun indtil ophørsdatoen. I forbindelse med rabatkampagner, hvortil en tidsfrist er knyttet gælder derudover de betingelser, som bekendtgøres i forbindelse med den pågældende kampagne. I forbindelse med rabatkampagner gælder det angivne beløb for minimumskøb. Dette refererer til værdien af den beholdte vare.
  • VALMANO-gavekort med en 4-cifret PIN-kode kan ikke købes på konto via internettet. Gavekortene kan heller ikke anvendes til køb af yderligere gavekort via valmano.dk. VALMANO påtager sig ingen ansvar for tab, tyveri eller ulæselige gavekort. VALMANO forbeholder sig i enkelte tilfælde ret til at afvise en betaling med gavekort, hvis betalingen ikke er mulig pga. tekniske problemer. Flere gavekort kan indløses i forbindelse med samme bestilling. Gavekortenes værdi anvendes til den aktuelle bestilling og fratrækkes automatisk ordrebeløbet. Restbeløb, som ikke dækkes af gavekortene, kan betales ved hjælp af en af de ovennævnte andre betalingsmetoder.
 3. Den leverede vare er VALMANO GmbHs ejendom indtil fuldstændig betaling.
 4. Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis det drejer sig om fordringer, der hidrører det samme aftaleforhold.
 5. Alle priser er inklusive den lovpligtige moms.

Ved spørgsmål finder du vores kontaktoplysninger i kolofonen.

 

§ 8 - Garanti

 1. De leverede produkter kan tage sig anderledes ud end på de præsenterede billeder af varen.
 2. Såfremt varen er fejlbehæftet, sørger vi for udbedring inden for rimelig tidsperiode, d.v.s. enten ved hjælp af levering af en ny vare eller udbedring af manglen. Udbedringen sker fra vores hovedsæde. Hvis den tilvalgte form for udbedring er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, har vi ret til at udbedre fejlen på en anden måde. Vi afholder udgifterne til udbedringen. Hvis en rimelig tidsfrist for udbedring er overskredet uden resultat, har du efter eget valg ret til at få annulleret købsaftalen eller få nedsat købsprisen.
 3. Hvis du beslutter dig for at ophæve købsaftalen, skal de ydelser, som begge parter har modtaget, tilbageleveres, og eventuelle brugte genstande skal overdrages. Hvis du ikke kan tilbagelevere den modtagne ydelse helt eller delvist eller kun i forringet tilstand, skal du betale os en kompensation. Her tages den forhåndenværende forringelse i forbindelse med den tilsigtede brug dog ikke i betragtning.
 4. Mangelskrav forældes to år efter tidspunktet for varens levering.
 5. Forbrugerlovgivningen gælder i forbindelse med garanti/ansvar for mangler. Yderligere garantier, der muligvis gives fra producentens side, forbedrer de juridiske rettigheder. I forbindelse med garantisager kan du henvende dig direkte til producenten eller virksomheden VALMANO GmbH.

 

§ 9 - Erstatning

Erstatning ved manglende overholdelse af en forpligtelse, der indgår i aftaleforholdet skal betales i henhold til betingelserne i lovgivningen. Det samme gælder ved erstatningskrav i henhold til loven om produktansvar. Samtlige anvisninger på emballagen og de vedlagte produktbeskrivelser skal følges. Der hæftes ikke for kundens forkerte anvendelse og/eller håndtering.

 

§ 10 - Batteriloven

I forbindelse med anvendelse af almindelige batterier eller genopladelige batterier eller ved levering af enheder – især ure – indeholdende batterier, har vi pligt til at oplyse slutforbrugeren om følgende:

Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Du er som slutforbruger forpligtet til at aflevere brugte batterier. Du kan gratis aflevere de brugte batterier, som vi fører eller har ført i vores sortiment som nye batterier, på en kommunal genbrugsplads eller i en forretning.

Du kan også aflevere batterier gratis på vores nedenstående adresse:
VALMANO GmbH, Kabeler Straße 4, 58099 Hagen, Tyskland

Vores underleverandør overholder sin anmeldelsespligt til den tyske miljøstyrelse.

Almindelige eller genopladelige batterier, som indeholder farlige stoffer, er mærket med et skraldespandssymbol med et kryds over. Det betyder, at de almindelige eller genopladelige batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. I nærheden af skraldespandssymbolet findes de kemiske betegnelser for de farlige stoffer. De andre viste symboler har følgende betydning:

Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium
Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv.
 

De ovenstående anvisninger skal overholdes.

Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Forbrugere kan gratis aflevere elektriske produkter på en kommunal genbrugsplads.

 

§ 11 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

 1. Tysk lov er gældende. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, hvis der gennem lovgivningens bestemmelser i den stat/det geografiske område, hvor forbrugeren normalt opholder sig, ikke sikres samme forbrugerbeskyttelse (fordelsprincippet).
 2. Opfyldelsessted for alle ydelser i forbindelse med forretningsforholdet til os samt værneting er vores hovedsæde, såfremt du ikke er forbruger, men købmand, offentligretlig juridisk person eller er investor af offentlig karakter. Det samme gælder, hvis du ikke har et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller bopælen eller det almindelige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagsanlæggelsen. Beføjelsen til også at påkalde sig retten i et andet juridisk værneting berøres ikke af dette.
 3. Bestemmelserne i FN-købeloven finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

 

§ 12 Andet

 1. En kontant udbetaling af online gavekort er – også delvist – ikke mulig.
 2. Den tyske lovgivning er gældende. FN's konvention om aftaler angående internationalt varekøb af 11.4.1980 anvendes ikke.
 3. Reklamationer skal rettes til den i § 1 nævnte adresse.
 4. Den europæiske online platform for tvistbilæggelse: Fra den 15.  februar 2016 har EU-Kommissionen stillet en platform til online udenretlig tvistbilæggelse til rådighed. Forbrugere har mulighed for at afklare tvister i forbindelse med online bestillinger uden inddragelse af retsvæsenet. Platformen for online tvistbilæggelse kan findes på det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Alternative tvistbilæggelser i forbrugersager (tysk lov om tvistbilæggelse mellem forbrugere – VSBG): VALMANO GmbH tager ikke part i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forligsorgan for forbrugere.

 

 

 

II. Kundeoplysninger

 

1. Sælgerens identitet

VALMANO GmbH, Kabeler Straße 4, 58099 Hagen, Tyskland

E-mail:  kundeservice [at] valmano.dk 

 

 

2. Oplysninger om aftalens indgåelse

Den tekniske udvikling vedrørende indgåelse af en aftale, selve aftalen og korrekturmulighederne sker i henhold til § 2 i vores generelle forretningsbetingelser (del I.).

 

3. Aftalesprog, lagring af aftaletekst

 1. Aftalesproget er dansk.
 2. Den fuldstændige aftaletekst lagres ikke af os. Før afsendelse af bestillingen via systemet, der håndterer den online indkøbskurv kan aftaleoplysningerne udskrives via browserens printfunktion eller sikres elektronisk. Når vi har modtaget bestillingen, sendes bestillingsoplysningerne, de lovpligtige oplysninger ved fjernsalgsaftaler og de generelle forretningsbetingelser på ny til dig via e-mail.
 3. Ved forespørgsler om tilbud uden for systemet, der håndterer den online indkøbskurv får du alle aftaleoplysninger tilsendt i et bindende tilbud via e-mail, som du kan udskrive eller sikre elektronisk.

 

4. Adfærdskodekser

Vi har tilsluttet os det europæiske adfærdskodeks, som findes via:
http://www.euro-label.com/kodex/index.html.

 

5. Væsentlige kendetegn ved varen eller tjenesteydelsen

Varens og/eller tjenesteydelsens væsentlige kendetegn findes i varebeskrivelsen og de supplerende oplysninger på vores internetside.

 

6. Priser og betalingsmetoder

 1. De priser, som er anført i de pågældende tilbud samt forsendelsesprisen vises i den samlede pris. De indeholder alle dele af prisen inklusive alle skatter og afgifter.
 2. De tilkommende forsendelsesomkostninger er ikke indeholdt i købsprisen. De kan findes via den pågældende knap på vores websted eller i den aktuelle varebeskrivelse. De vises separat i løbet af bestillingsproceduren og afholdes af dig, med mindre du har fået tilsagn om gratis forsendelse.
 3. De betalingsmetoder, som står til rådighed for dig, vises med de tilhørende knapper på vores websted.
 4. Hvis der ikke er anført andet ved de enkelte betalingsmetoder, skal betalingen falde straks efter indgåelse af aftalen.

 

7. Leveringsbetingelser

 1. Leveringsbetingelserne, leveringsfristen samt eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger findes under den tilhørende knap på vores websted eller i den pågældende varebeskrivelse.
 2. Hvis du er forbruger, er lovgivningen sådan, at risikoen for hændelig ødelæggelse eller forringelse af den købte genstand under forsendelsen først overgår til dig, når varen afleveres til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Dette gælder ikke, hvis du selv har overdraget transporten til et transportfirma, som ikke er foreslået af virksomheden eller har fået en bestemt person til at varetage fragten.

 

8. Lovpligtig garanti

 

 1. Hæftelse for mangler på vores varer følger garantireglerne i vores generelle forretningsbetingelser (del I.).
 2. Efter levering skal du som forbruger omgående undersøge varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og hurtigst muligt at give os besked. Hvis du ikke efterkommer dette, har det ingen betydning for dine retlige garantikrav.